Prezentace činnosti SDTJ

Anketa

Líbí se Vám naše nové webové stránky?

Ano (756)
Ne (2 146)

Celkový počet hlasů: 2902

Novinky

06.05.2018 15:25
Alamanach 100-let-dtj.pdf (1130887)
08.07.2016 20:42
DTJ Jinonice clanek.pdf (2083248)
20.06.2016 23:09
Hry Kvetna 2016.pdf (329249)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>


"Sportem ku zdraví..."

Svaz dělnických tělovýchovných jednot České republiky sdružuje všechny dělnické tělovýchovné a tělocvičné jednoty působící v České republice. DTJ mají v České republice dlouhou historii, která sahá až do roku 1892. Samotný svaz DTJ byl založen v roce 1903 a po dvaceti letech svého působení sdružoval více něž 11 tisíc jednot a 117 tisíc členů. Po roce 1948 byly DTJ zrušeny nebo začleněny do "jednotné tělovýchovy" a obnovení jejich činnosti nastává až po roce 1990. V současné době SDTJ sdružuje asi 30 jednot i když jich existuje mnohem víc. Vítejte na našich webových stránkách, naleznete zde veškeré důležité informace o fungování Svazu a kontakty na jeho představitele.

XI. VŠESPORTOVNÍ HRY SDTJ ČR V TŘEBONI

Je možné, že mnozí ještě neslyšeli o dělnických tělocvičných jednotách ani o tradičních sportovních hrách, ale ti, kteří se jich účastní, vědí, že se jedná o sportovní a společenskou událost, která má svou neopakovatelnou atmosféru a stojí za to tradici pořádání všesportovních her udržet.                                       

Dělnické tělocvičné jednoty začaly vznikat odštěpením od sokolského hnutí na přelomu 19. a 20. století, avšak členové těchto jednot stále aktivně vystupovali na populárních všesokolských sletech a jejich vzorem byl stále Miroslav Tyrš. První samostatná sportovní akce Svazu dělnických tělocvičných jednot se uskutečnila v červnu 1921 v Praze na letenském stadionu, kdy proběhla I. dělnická olympiáda. Této se účastnilo 23 tis. cvičenců, 104 cyklistů, 312 vojínů, 131 zahraničních hostů a prezident T. G. Masaryk. Olympiády se opakovaly až do „zániku“ DTJ po roce 1948. V roce 1990 nastává obroda dělnických tělocvičných jednot a navazuje se i na tradici dělnických olympiád, avšak již pod názvem všesportovní hry.

V roce 2019 se dostalo cti a možnosti pořádat tuto tradiční akci celkem mladé jednotě, dle jejího vzniku v roce 2012, DTJ KONDOR Lomnice nad Lužnicí, z.s.. Protože však Lomnice nad Lužnicí nedisponuje potřebnou infrastrukturou pro pořádání takových akcí, rozhodli se její členové uspořádat XI. všesportovní hry SDTJ ČR v Třeboni ve dnech 7. - 8. 9. 2019 na Tyršově stadionu. Akce se podařila naplánovat na snad nejdeštivější víkend za posledních 5 let, ale ani to neodradilo 280 účastníků z celé ČR, aby změřilo své síly v desítce sportovních disciplín a strávilo příjemný přátelský víkend ve společnosti milých lidí. Všesportovních her se letos účastnili zástupci DTJ Ivančice, DTJ Hradec Králové, DTJ Klabava, DTJ Kladno, DTJ Klimkovice, DTJ Květná, DTJ Modřanka (Praha), DTJ Opava, DTJ Pardubice, DTJ Plzeň, DTJ Prostějov, DTJ Santoška (Praha), DTJ Třebíč, DTJ Velká Chuchle a pořádající DTJ KONDOR Lomnice nad Lužnicí.

Sportovní zápolení započalo po krátkém zahájení všesportovních her, jehož se letos neúčastnil žádný z pozvaných hostů, předsedou SDTJ ČR Danielem Sedleckým.  Již ve chvílích zahájení her probíhala soutěž tenistů, jelikož po vydatné ranní spršce nebyly způsobilé ke hře dva venkovní kurty a disciplína se musela odehrát pouze na jednom krytém kurtu. Přesto se podařilo odehrát řadu kvalitních tenisových zápasů a už v sobotu ve večerních hodinách se z vítězství radovala DTJ Třebíč. Podobně plynulý průběh měl turnaj v nohejbale a volejbale, kde se z vítězství radovala DTJ Třebíč a DTJ Opava. Futsalový turnaj ovládli borci z nohejbalového týmu DTJ Opava. Velice hladce se odehrál i kvalitně obsazený turnaj s řadou krásných zápasů ve stolním tenise, kde se v kategorii dětí radovala DTJ Lomnice nad Lužnicí a v kategorii dospělých DTJ Klabava. Zvlášť silný sportovní náboj měl šestiboj dětí, které soutěžily ve více věkových disciplínách. Velké boje probíhaly i na 12 pétanque hřištích, pod vysokým košem i na veslařském trenažeru. Trochu opomíjenou disciplínou byly koloběžky, kde účastníci měli mimo fyzické připravenosti prokázat i znalosti silničních pravidel. Výsledky všech disciplín jsou k dispozici na konci článku. Závěr soboty a první hodiny neděle jsme trávili většinou společně při méně či více rušných družných debatách o minulosti a budoucnosti našich DTJ v restauraci Beseda. Myslím, jedná se o můj soukromý názor, že se jednalo o nejdůležitější část našich her, neboť družnost debat se poté přenesla ráno na sportoviště. Již v 6 hodin ráno cestovala skupina pouze 9-ti účastníků, zbývající část přihlášených z ob(sub)jektivních důvodů se na sraz účastníků nedostavila, do Smržova k rybářským závodům. Hned ráno byli chyceni 4 kapři a jedna šupina, která nakonec vynesla soutěžícímu za DTJ Klabava jeden bod a 5. místo. V této disciplíně to nemohlo dopadnout jinak než vítězstvím domácích, neboť se ukázalo, že pouto mezi domorodci a rybami je silnější než bychom čekali a hegemonii na stupních vítězů narušil pouze neposlušný kapr, který se nechal chytit borcem z DTJ Třebíč.

Nedělní dopoledne patřilo také finálovému turnaji v šipkách, který nakonec nejlépe dopadl pro borce z DTJ Vřesina (Ostrava). Stále probíhala „soutěž“ o nejoriginálnější dvojici v kánoích na Zlaté stoce, která již však byla v sobotu rozhodnuta v prospěch závodníků z DTJ Modřanka, kteří předvedli nejoriginálnější cvaknutí víkendu a získali jako první na světě titul „Eskymáci Zlaté stoky“. Sportovním vrcholem pak byl běh na 3,8 km, který přinesl jasné vítězství v ženské kategorii DTJ Velké Chuchli a v mužské kategorii DTJ Pardubice. Ohromným překvapením bylo 3. místo domácího borce, nutno však dodat, že tento se na výkon poctivě připravoval několik předchozích dní i nocí, takže energie měl dostatek. Snad i tak úspěšnou akci vylepšila návštěva některých účastníků Záchranné stanice zvířat a populární krmení srnky či osobní kontakt se sovou pálenou (dle mladších účastníků „opálenou“), návštěva Muzea čokolády a marcipánu a značně vytížené jízdy vláčkem Třeboňáčkem, které zakončily program všesportovních her.

Letošní hry aktivně a významně podpořily Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Jihočeská centrála cestovního ruchu, Slatinné lázně Třeboň a mnoho dalších, kterým patří velký dík. Posledním bodem bylo vyhlášení celkových výsledků. Počasí se umoudřilo, sluníčko vysvitlo a zahřálo srdce nejen oceněných sportovců, ale všech zúčastněných i pořádajících a předávání medailí nebylo to nejpodstatnější. Důležité bylo, že jsme byli spolu s úsměvem na rtech a s nadějí, že se v budoucnu opět spolu sejdeme a prožijeme báječný víkend bez ohledu na počasí. Vlastně když o tom tak přemýšlím, podstatné ještě bylo, že DTJ KONDOR Lomnice nad Lužnicí jako pořádající jednota získala putovní pohár pro nejúspěšnější jednotu všesportovních her :-).    

Děkujeme všem za účast a příště zase na viděnou. A vy ostatní přijďte také.

Richard Soukup – starosta DTJ KONDOR Lomnice nad Lužnicí, z.s.

Výsledky jednotlivých disciplín

FUTSAL

1.

DTJ Opava

 

2.

DTJ Vřesina

 

3.

DTJ Třebíč

 

   

NOHEJBAL

1.

DTJ Třebíč

 

2.

DTJ Opava „B“

 

3.

DTJ Opava „A“

 

  

VOLEJBAL

1.

DTJ Opava „A“

 

2.

DTJ Opava „B“

 

3.

DTJ Třebíč

 

 

PETANGUE

1.

Dvořáková Ludmila, Musil František

DTJ Třebíč

2.

Urbánek Ivo, Káňa Svatopluk

DTJ Klimkovice

3.

Koláčková Vladimíra, Vaňková Soňa

DTJ Modřanka

 

  

TENIS

1.

Stehlík Karel, Motalík Luděk

DTJ Třebíč

2.

Hrbáč Daniel, Rozum Petr

DTJ Vřesina

3.

Kadrnoška Jan, Kříž Nicolas

DTJ Třebíč

    

STOLNÍ TENIS - DOSPĚLÍ

1.

Milan Hájek

DTJ Klabava

2.

Pavel Chvátal

DTJ Třebíč

3.

Jan Tomanec

DTJ Hradec Králové

       

STOLNÍ TENIS - DĚTI

1.

Kryštof Lahodný

DTJ Lomnice nad Lužnicí

2.

David Veselý

DTJ Modřanka

3.

Johana Lahodná

DTJ Lomnice nad Lužnicí

    

HOD NA KOŠ - DOSPĚLÍ

1.

Petr Novotný

DTJ Prostějov

2.

Štěpán Průša

DTJ Klabava

3.

Petr Pávek

DTJ Klimkovice

    

HOD NA KOŠ - DĚTI

1.

Šárka Visčurová

DTJ Lomnice nad Lužnicí

2.

Prokop Klimeš

DTJ Třebíč

3.

Nicolas Kříž

DTJ Třebíč

    

VESLAŘSKÝ TRENAŽER - ŽENY

1.

Nela Novotná

DTJ Pardubice

2.

Renata Visčurová

DTJ Lomnice nad Lužnicí

3.

Šárka Visčurová

DTJ Lomnice nad Lužnicí

 

VESLAŘSKÝ TRENAŽER - MUŽI

1.

Zdeněk Hrdý

DTJ Pardubice

2.

Andreas Tsametis

DTJ Vřesina

3.

Jaroslav Auský

DTJ Lomnice nad Lužnicí

    

VESLAŘSKÝ TRENAŽER - DĚTI

1.

Matěj Žlebek

DTJ Vřesina

2.

Tomáš Mališ

DTJ Vřesina

3.

Tomáš Švec

DTJ Lomnice nad Lužnicí

 

ŠIPKY

1.

Tomáš Mališ st.

DTJ Vřesina

2.

Juraj Hodonský

DTJ Květná

3.

Tomáš Mališ ml.

DTJ Vřesina

  

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

1.

Kryštof Lahodný

DTJ Lomnice nad Lužnicí

2.

Stanislav Slabý

DTJ Třebíč

3.

Pavel Rosenkranc

DTJ Lomnice nad Lužnicí

 

ŠESTIBOJ - nejmladší

1.

Adam Frolík

DTJ Lomnice nad Lužnicí

2.

Bohuslav Slavík

DTJ Ivančice

3.

Pavel Švec

DTJ Lomnice nad Lužnicí

     

ŠESTIBOJ – mladší dívky

1.

Zuzana Horáková

DTJ Velká Chuchle

2.

Ema Rozumová

DTJ Vřesina

3.

Eliška Hovorková

DTJ Ivančice

 

ŠESTIBOJ – mladší chlapci

1.

Michal Dvořáček

DTJ Ivančice

2.

David Horák

DTJ Velká Chuchle

3.

Štěpán Šimek

DTJ Lomnice nad Lužnicí

 

ŠESTIBOJ – starší dívky

1.

Ema Rosenkrancová

DTJ Lomnice nad Lužnicí

 

ŠESTIBOJ – starší chlapci

1.

Martin Šimek

DTJ Lomnice nad Lužnicí

2.

Matěj Žlebek

DTJ Vřesina

3.

Jakub Matoušek

DTJ Lomnice nad Lužnicí

 

BĚH - ŽENY

1.

Miriam Stewartová

DTJ Velká Chuchle

2.

Hana Kalčíková

DTJ Klabava

3.

Pavlína Ruleová, Zdeňka Švecová

DTJ Pardubice, DTJ Lomnice n.L

 

BĚH - MUŽI

1.

Miroslav Hromádko

DTJ Pardubice

2.

Jaroslav Havránek

DTJ Pardubice

3.

Jaroslav Auský

DTJ Lomnice nad Lužnicí

 

CELKOVÉ POŘADÍ DTJ

1.

DTJ Lomnice nad Lužnicí

44 b.

2.

DTJ Třebíč

41 b.

3.

DTJ Vřesina

32 b.

4.

DTJ Pardubice

19 b.

5.

DTJ Opava

17 b.

6.

DTJ Velká Chuchle

13 b.

7.

DTJ Klabava

12 b.

8.

DTJ Ivančice

9 b.

9.

DTJ Prostějov

5 b.

10.-11.

DTJ Klimkovice, DTJ Modřanka

4 b.

12.

DTJ Květná

3 b.

13.

DTJ Hradec Králové

1 b.

14.-15.

DTJ Kladno, DTJ Santoška

0 b.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Americké dělnické listy: První Olympiáda DTJ v Americe!

Kontakt

Mgr. et Mgr. Michal Škerle, tajemník SDTJ m.skerle[zavináč]seznam.cz